Procés participatiu a Sant Andreu, Barcelona

Servei: Projectes de participació ciutadana

Client: Districte de Sant Andreu, Barcelona | amb Decidim Barcelona

 

Data: de octubre 2018 a març de 2019
Lloc:  Sant Andreu, Barcelona

Descripció i objectius:

Abans d’iniciar la construcció de un nou Espai Jove Jaume Oller, l’ajuntament va voler demanar opinió als joves del districte (Sant Andreu, Trinitat Vella i Baró de Viver) per acabar de determinar les activitats que els hi agradaria que es fessin al centre, iniciant un procés participatiu sota el lema “Fem un nou espai jove a Sant Andreu”. En funció d’això, es plantejaria el disseny arquitectònic de manera que les activitats es poguessin dur a terme.

Vam realitzar diferents accions al llarg de 5 mesos, treballant conjuntament amb escoles, instituts i espais joves. Es van fer un total de 9 sessions en les que van participar més de 400 joves de secundària. En primer lloc se’ls va explicar el projecte i, a partir d’aquí, es van fer sessions dividides per grups d’edat i se’ls va proposar que dissenyessin en equip el programa d’activitats del futur centre.

El procés va culminar en un festa a la Fabra i Coats de Sant Andreu, on es va convidar a tots els participants i es van exposar les diferents obres realitzades durant les sessions. També se’ls va entregar un diploma als participants del procés, signat pel tècnic de l’ajuntament, com a homenatge a la seva participació.

Resultats:

A partir de les sessions amb els/les joves i del disseny del programa d’activitats que volien, vam poder veure quina programació i, en conseqüència, quins espais s’haurien de crear. També es van realitzar enquestes sobre preocupacions i problemàtiques socials, ambientals i del dia a dia del jovent. Això va ajudar a identificar quin tipus de suport necessitaven i va revelar molta informació a les persones especialistes de l’ajuntament vinculats al programa.

 

“Mai m’hagués imaginat que es podria posar a treballar a un grup de 80 o 100 adolescents d’una manera tan dinàmica i eficaç, aconseguint resultats tangibles en només una hora. En el nostre cas, per saber què esperàvem d’un Espai Jove. Així és com treballa Creàctium, fent servir l’expressió plàstica per fomentar la participació dels joves”.

Albert Aixalà i Blanch (Tercera Tinència d’Alcaldia i Coordinació Territorial Ajuntament de Barcelona)

Si vols que t'ajudem a crear la teva pròpia experiència transformadora, només tens que contactar-nos

Ens encantarà conèixe’t i escoltar-te per pensar junts un projecte únic, impactant i a mida.