Mentoria creativa - Projecte Escoles Tàndem

Servei: Mentoria creativa i coaching d’equips

Client:   Museu Picasso / Fundació La Pedrera / Escola El Turó

      

Data: Diverses accions durant el 2019
Lloc:  Escola El Turó, Barcelona

Descripció i objectius:

Projecte organitzat per la Fundació La Pedrera i el Museu Picasso, per l’Escola El Turó, amb la finalitat de realitzar una transformació educativa i pedagògica a través de l’art a la seva escola. Vam formar part del procés com a especialistes en creativitat aplicada a equips i projectes, per ajudar-los en l’inici d’aquest projecte de 3 anys de durada.

Es van realitzar sis sessions de teambuilding amb el claustre de l’escola, per generar més confiança dins l’equip, resoldre conflictes interns, crear un espai on la gent es comuniqués lliurement, i per cohesionar l’equip directiu amb el claustre de professors/es. Es van utilitzar diferents metodologies creatives i lúdiques, que els van permetre expressar-se i unir-se.

Aquest mateix projecte va tenir una segona fase, on vam realitzar una mentoria creativa al claustre de professors/es (equip de 20-25 persones) per definir cap a on volien anar i com havien d’organitzar-se les tasques. Els vam ajudar a veure quines accions havien de prendre per continuar, quines eren les accions primordials i com s’haurien de distribuir per dur-les a terme. Es van assignar tasques a persones concretes per tal que, una vegada finalitzada la nostra intervenció, fossin autònoms i resolutius.

Resultats:

Després de les sessions de treball, es va elaborar una memòria final amb les tasques a desenvolupar i amb les conclusions extretes, per seguir desenvolupant les qüestions plantejades.
“Ha estat màgic, cada persona de l’equip va anar fent la seva reflexió a partir de tot allò que compartíem, creàvem, debatíem, expressàvem amb diferents llenguatges i, de sobte, un dia les coses havien canviat, erem capaços de parlar, de valorar, de treballar en equip”.

Maria Alcover Pericot (Museu Picasso)

Si vols que t'ajudem a crear la teva pròpia experiència transformadora, només tens que contactar-nos

Ens encantarà conèixe’t i escoltar-te per pensar junts un projecte únic, impactant i a mida.